8 apr2014

Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens presenteert vandaag zijn jaarverslag over 2013.De cijfers tonen een explosieve stijging van het aantal vragen over discriminatie ten opzichte van 2012: een stijging van ruim 75%. De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op het werk een groot probleem is in Nederland.

56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom start het College vandaag een bewustwordingscampagne tegen discriminatie op het werk. Laurien Koster, voorzitter: “Uitsluiting vindt al plaats vanaf de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 kreeg het College signalen dat bedrijven stagiairs weigeren vanwege bijvoorbeeld hun huidskleur of omdat zij een hoofddoek dragen.”

Discriminatiecijfers

In 2013 beantwoordde het College 2581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel van het College en deed het 183 uitspraken. Het aantal zaken over afkomst is het meest gestegen 14% naar 18%. Bij de uitspraken waren geslacht (22%), handicap/chronische ziekte (17%) en leeftijd (17%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden.

In steeds meer zaken is daadwerkelijk sprake van discriminatie. De afgelopen twee jaar is dit aantal gestegen van 56% in 2011 naar 62% in 2013. In 77% van deze zaken nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Dit is 7% meer dan in 2012. Hieruit blijkt dat werkgever, scholen en ondernemers vaak niet weten dat zij discrimineren.

Stereotypen en vooroordelen

Bij discriminatie wordt de kloof tussen opzet en effect steeds duidelijker. Een niet discriminerend bedoelde opmerking kan dat wel zijn of zo worden opgevat. Gelukkig is er in Nederland steeds meer aandacht voor de achterliggende oorzaak van uitsluiting en discriminatie. In 2013 ontwikkelde het College de training ‘Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match’ voor managers en personeelsfunctionarissen. Laurien Koster: “Selecteren zonder vooroordeel is de sleutel tot verbetering, een wapen voor bedrijven tegen onnodige uitsluiting. Het verschil tussen een baan wel of niet krijgen.”

Campagne tegen discriminatie op het werk

Een van de oplossingen voor discriminatie is meer bewustwording. Als je niet weet wat discriminatie is weet je ook niet of je zelf gediscrimineerd wordt of juist dat je een andere discrimineert. Laurien Koster: “Het is de overheid die de hoofdrol speelt als het gaat om de naleving van mensenrechten. De overheid moet actief optreden tegen discriminatie zodat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft. Maar de rol van politici, werkgevers, ondernemers en scholen is hierin minstens zo belangrijk.” Minister Asscher kondigde onlangs aan dat hij in binnenkort met een pakket aan maatregelen komt tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Met de campagne ‘Op je werk mag je een hoofddoek dragen’ vraagt het College aandacht voor discriminatie op het werk. De campagne is de derde in een reeks campagnes waarbij het College alledaagse thema's in mensenrechtenperspectief plaatst. Met een stevige stelling prikkelt het College om te reageren. De campagne verschijnt voornamelijk online.

Lees het jaarverslag

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

◀ Terug naar berichten