7dec2017

Paneldiscussie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op donderdag 7 december is er een PI.lab conferentie te Utrecht. Tijdens die conferentie vindt er 's Middags een paneldiscussie plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In deze paneldiscussie wordt gedebatteerd over wat de AIVD (en MIVD) wel en niet moeten kunnen en hoe je dat juridisch of anderszins moet regelen. Het College neemt deel aan deze paneldiscussie.  

◀ terug naar het overzicht