22sep2017

Zitting 22 september - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man stelt dat het bedrijf waar hij werkte zijn arbeidsovereenkomst niet heeft verlengd vanwege zijn lichamelijke beperkingen.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (30 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen.

    • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
    • Aanvang: 09:30 uur, sluiting: 11:00 uur.
    • Routebeschrijving naar het College. 
◀ terug naar het overzicht