19sep2017

Zitting 19 september - Klacht over leeftijd

Een man klaagt dat een bedrijf onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd, door hem af te wijzen voor een functie en in plaats van hem te kiezen voor een ‘jongere kandidaat’.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl of 030 - 888 3 888. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (30 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen.

    • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
    • Aanvang: 09:30 uur, sluiting: 11:00 uur.
    • Routebeschrijving naar het College. 
◀ terug naar het overzicht