Zittingsagenda

11mei2017

Zitting 11 mei - Klacht over handicap/chronische ziekte

Een man, inmiddels met pensioen, stelt dat zijn werkgever hem tijdens zijn dienstverband heeft geïntimideerd en/of discriminatoir heeft bejegend op grond van zijn neurologische aandoening (ADCA) en dat zijn functie als remedial teacher in de loop van de periode is uitgehold.

lees verder
11mei2017

Zitting 11 mei - Klacht over afkomst en politieke gezindheid

Een vrouw stelt dat zij is afgewezen voor een functie vanwege haar politieke gezindheid en afkomst.

lees verder
15mei2017

Zitting 15 mei – Klacht over afkomst en geslacht

Een man heeft gesolliciteerd voor de functie receptionist onder zijn eigen, niet-Nederlands naam. Hij werd niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Vervolgens heeft hij voor dezelfde functie gesolliciteerd onder een verzonnen Nederlands klinkende naam. De man werd uitgenodigd en is vervolgens afgewezen voor de functie. Hij vermoedt dat er sprake is van discriminatie op grond van ras. Ook stelt de man dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht. Hij stelt dat er tijdens het sollicitatiegesprek tegen hem is gezegd dat er alleen meisjes bij de receptie werken.

lees verder
16mei2017

Zitting 16 mei – Klacht over leeftijd

Een man heeft gesolliciteerd naar de functie Senior Auditor. Hier is hij voor afgewezen. Hij stelt dat hij is afgewezen omdat hij meer dan 10 jaar werkervaring heeft en dat daarom sprake is van indirect onderscheid op grond van leeftijd.Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

lees verder