Zittingsagenda

22mei2017

Zitting 22 mei – Klacht over afkomst

Een man klaagt over discriminatoire bejegening op de werkvloer door zijn werkgever/leidinggevende.

lees verder
23mei2017

Zitting 23 mei – Klacht over afkomst

Een man stelt dat hij is afgewezen voor een functie vanwege zijn afkomst.

lees verder
23mei2017

Zitting 23 mei - Verzoek eigen handelen over godsdienst

De eigenaar van een aantal kinderspeeltuinen heeft het College gevraagd om een oordeel over de vraag of hij verboden onderscheid op grond van godsdienst maakt als hij bezoekers verbiedt om te bidden in zijn speeltuinen.

lees verder
24mei2017

Zitting 24 mei – Klacht over geslacht

Een vrouw vermoedt dat een onderwijsinstelling onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door haar af te wijzen voor de opleiding Orale Implantologie. Zij stelt dat er in het sollicitatiegesprek is gerefereerd naar de combinatie opleiding en haar rol als echtgenote en moeder.

lees verder
24mei2017

Zitting 24 mei – Klacht over arbeidsduur

Een man stelt dat hij als deeltijder geen toegang heeft tot de seniorenregeling van een openbaar vervoerder.

lees verder